Analiza badania STV

Tlo-aparat-ktg-pl

Analiza badania KTG co to jest ?

Badanie kardiotokograficzne (KTG) to jedno z podstawowych badań diagnostycznych, dzięki któremu można ocenić czynność serca płodu oraz czynność skurczową macicy. Stosowane jest od połowy lat 60. XX wieku, lata 80. to wprowadzenie ogólnych zaleceń dotyczących interpretacji kardiotokogramów. Prawdziwym przełomem jednak okazało się zastosowanie komputerowej analizy cyfrowego sygnału kardiotokograficznego. Pozwoliło to na zmniejszenie ilości nieuzasadnionych interwencji operacyjnych poprzez wyeliminowanie subiektywnego czynnika w ocenie wyników w zapisie badania KTG.

Podstawowym warunkiem prawidłowej interpretacji i analizy kardiotokografii (analiza badania KTG) jest równoczesna analiza trzech wartości: czynności akcji serca płodu (ASP), ruchów płodu i czynności skurczowej mięśnia macicy. Tzw. normokardia, to prawidłowa akcja serca płodu, za którą uznaje się 110-150 uderzeń na minutę, przy więcej niż dwóch akceleracjach w przeciągu 10 minut. Brak akceleracji oraz więcej niż 170 lub mniej niż 100 uderzeń na minutę to wynik patologiczny. Jedną z nieprawidłowości jest tachykardia, często związana z niedotlenieniem płodu, będąca efektem infekcji wewnątrzmacicznej lub farmakoterapii. Polega na przyspieszeniu podstawowej czynności serca płodu powyżej 150 uderzeń na minutę. Zapis musi trwać przynajmniej 10 minut. Natomiast zwolnienie akcji serca płodu poniżej 110 uderzeń to bradykardia, poniżej 80 uderzeń na minutę mamy do czynienia z ciężką bradykardią (przy min. 10 minutowym zapisie). Ciężka bradykardia, połączona w szczególności z deceleracjami, stanowi poważne zagrożenie dla płodu. Wady serca płodu, spadek ciśnienia tętniczego ciężarnej lub przedłużający się ucisk główki w kanale rodnym to jedne z wielu możliwych przyczyn bradykardii.

Aparat KTG Smart 3 Medical Econet z analizą badania STV

Kardiotokografy Smart 3 Medical  Econet z analizą badania STV

Aparaty KTG Philips Avalon FM20

Szpitalny Aparat KTG Philips z wbudowaną analizą

Aparaty KTG z analizą badania

Aparat KTG z analizą badania

Profesjonalny model Aparatu KTG L8 Luckcome z wbudowaną analizą badania KTG. 

Skutkiem wzajemnego oddziaływania układu przywspółczulnego (zwolnienie ASP) i współczulnego (przyspieszenie ASP) jest nieregularna czynność serca, nazywana zmiennością podstawową czynności serca płodu. Coraz powszechniejsze staje się wykonanie badania KTG z analizą STV. Wyrażona w milisekundach różnica pomiędzy czasem trwania kolejnych, następujących po sobie cykli pracy serca, to zmienność krótkoterminowa – STV (z ang. Short Term Variability). Tendencje spadkowe wartości STV (poniżej 3ms) często towarzyszą kwasicy metabolicznej oraz wewnątrzmacicznemu zgonowi płodu. Analiza badania KTG ze STV  pozwala wykryć mniejszą masę urodzeniową dziecka, niekorzystne wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi pępowinowej, powikłany przebieg pourodzeniowy oraz wskazać konieczność wcześniejszego rozwiązania ciąży. Wartość STV poniżej 3ms to również wskaźnik ostrej niewydolności krążeniowej płodu, a w ponad 50% przypadków związana jest z wstecznym przepływem w przewodzie żylnym.